فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

خنیث
محل رواج: جنوب

 
۳
بالا
۰
پایین
خنیث با فتحه بر روی :خ: تلفظ می شود
به فردی گفته می شود که دچار انحراف جنسی باشد معادل آن در فارسی ابنه ای می باشد و بیشتر جهت فحش دادن به کار می رود
عبود:کا ای فری خیلی خنیث
سالم:ها ولک خنیث واحد(ابنه ای درجه یک)
واژه های مرتبط: مخنث مخنت
نویسنده: حمید کیش
۲۱ فروردین ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!