فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

معلم

 
۳
بالا
۲
پایین
1- آموزگار،آموزنده،تعلیم دهنذه،کسی که چیزی یاد دهد
2- طعنه خطاب به افراد نصیحت کننده ی غیرمنطقی
معلم سال اول دبستان من آقای "رضایی" بود.
واژه های مرتبط: شعر آموزگار نصیحت
نویسنده: ع.ط.
۱۵ فروردین ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!