فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شهرداری

 
۳
بالا
۰
پایین
1- ارگان دولتی ای که بر شهر نظارت می کند.
2- پس از ماجرای دوشواری به نماد تخریب و از بین بردن معروف شده.
3- برای طعنه زدن، به منظور فردی که تمیز می کند.
(معنای دوم:)
- اصغر اون دیوونه هه داره ورق های تو رو پخش می کنه؟
- کی؟ اون شهرداری رو به من نشون بده!!!

(معنای سوم:)
- های داداش آشغالتو از کف اتاق بردار اینجا شهرداری نداریم!
نویسنده: ع.ط.
۱۳ فروردین ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!