فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شلنگ

 
۵
بالا
۰
پایین
1- لوله ای انعطاف پذیر معمولاً پلاستیکی که برای رساندن آب به فواصل چند ده متری به کار می رود.
2- تیکه دوستانه خطاب به افراد قدبلند.
3- (بی ادبانه) آلت تناسلی مردانه
! (معنای دوم)
- میگم من می تونم برم توپ رو از اون بالا بیارم!
- باشه بابا. شلنگ، برو توپ رو بیار!
واژه های مرتبط: بلند آب آلت تناسلی مردانه
نویسنده: ع.ط.
۱۳ فروردین ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!