فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

خسیس

 
۲
بالا
۰
پایین
فردی که پول دارد، امّا دلش نمی آید آنرا خرج نماید.
حسن خیلی خسیسه. حتّی واسه بچّه های خودش هم بستنی نمی خره!
واژه های مرتبط: پول دوست گدا پست
نویسنده: ع.ط.
۱۳ فروردین ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!