فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

پنداس
محل رواج:

 
۳
بالا
۲
پایین
1- خس و خاشاک و زباله های گیر کرده پشت چوب های واقع در جوب ها.
2- انسان های دو رو و حقه باز و ظاهر بین را شامل می شود.
- قرار امروز با کمیل بریم بیرون ولی مارو پیچوند
- ولش کن. اونم دیگه پنداس شده!
واژه های مرتبط: آشغال لعنتی پیچ
نویسنده: loolivash
۸ فروردین ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!