فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

میسکال

 
۸
بالا
۱
پایین
در اصل از واژه‌ی متداول انگلیسی misscall به معنای تماس از دست رفته است. ولی وقتی دو واژه‌ی میس و کال را منفک ببینیم به معنای مورد نظر نزدیک خواهیم شد. Miss در معنای دوشیزه و کال در معنای نارس و نابالغ! یعنی دختر نابالغ یا دختربچه.
تو هم دیوانه‌ای هستی در نوع خودت. این همه کیس خوب ، دنبال میسکال راه افتادی!
واژه های مرتبط: دخترک
نویسنده: ابرمیم
۹ اسفند ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!