فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

خاک بر سرت

 
۳
بالا
۰
پایین
این واژه زمانی بکار میرود که شخص تنواند کاری آسان
و شدنی را انجام بدهد و گاهی هم برای تحقیر بکار میرود
- تنونستم امتحان آیین نامه رو قبول شم ...
- خاک بر سرت !

- طرف رو دیدی چه جوری تیپ میزنه تو خیابون ؟
- آره باو ... خاک بر سرش .. خجالت نمیکشه ؟
واژه های مرتبط: واقعا که خجالت نمیکشی ؟
نویسنده: امیرووو3
۱۶ بهمن ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!