فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

تو زرد ازآب در اومد

 
۵
بالا
۱
پایین
استعاره از هندوانه ای که ظاهرا آبدار و رسیده است، ولی در واقع کال و بی میزه است
وقتی کسی که روش حساب کردی مایوست میکنه
و یا وقتی کسی که بهش اعتماد داری بهت خیانت میکنه
از این عبارت استفاده میشه
این رئیس مردمی و نورانی هم که تو زرد از آب در اومد.
واژه های مرتبط: آب زیر کاه
نویسنده: داش رضا
۱۴ بهمن ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!