فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کو چیو؟ ای چیو کو؟ کو ای چیو؟
محل رواج: شیراز

 
۸
بالا
۰
پایین
کو چیزو؟ این چیزو کو؟ کو این چیزو. این چیزه کوش؟
بازم یه مثاله باحال آیا زبان چینی ها از شیرازی هاست؟!!!
فرض کنید من گوشیمو یا هر چیز دیگرو جا گذاشتم، بعد سوال میکنم از بقیه و میگم: کو ای چیوووو؟ ای چیوووو کوووو؟؟؟ کو ای چیوووو؟
هههههههههه!!!!!
۹ بهمن ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!