فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سفارتخانه
محل رواج: ایران

 
۱۹
بالا
۳
پایین
مکانی است که دانشجویان به عنوان تفریح، از دیوارهایش برای صخره نوردی استفاده میکنند.
- اصغر حوصلم سررفته چیکار کنیم؟
- میای بریم بانجی جامپینگ؟
- نه بابا حال نمیده
- ترن هوایی چی؟
- تکراری شده
- بریم اعدام ببینیم؟
- اونم تکراری شده. حالا اگه قطع دست بود یه چیزی...
- هممم... میای از دیوار سفارت بریم بالا؟
- ایول. آره به بقیه بچه ها هم بگو بیان باهم بریم.
نویسنده: harry dean
۹ بهمن ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!