فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

عدد بده
محل رواج: مکان های خلوت

واژه روز در۲ بهمن ۱۳۹۲

 
۶۹
بالا
۱۶
پایین
هنگامی که یک معتاد، کش را روی دست خود می بندد حدود ده ثانیه فرصت دارد تا تزریق کند. از همین رو از یک معتاد دیگر میخواهد برای او از یک تا ده بشمارد.
این عبارت در یکی از آهنگهای محسن نامجو به نام "دیازپام 10" نیز بکار رفته است.
- اصغر جون عدد بده
- باشه اکبر... 1... (پنج دقیقه بعد)...2... (پنج دقیقه بعد)...3...
نویسنده: harry dean
۱ بهمن ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!