فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کوسه
محل رواج: دریا و خشکی

 
۲۷
بالا
۲
پایین
نام نوعی جانور آبزی میباشد و همچنین به عنوان لقب به اشخاصی که صورتشان ریش در نمی آورد و یا ریش کم پشتی دارند اطلاق میگردد.
.
واژه های مرتبط: خواجه بی ریش
نویسنده: harry dean
۳۰ دی ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!