فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شراره

 
۴
بالا
۰
پایین
دختر پر افاده دماغ عملی فک کرده خوشگله همه جاش عملیه
رضا:علی بد جوری رفتم تو فاز این دختره

علی: بیخی بابا دختره شرارس
واژه های مرتبط: از دماغ فیل افتاده
نویسنده: رویا جون
۲۵ دی ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!