فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

لاس خشکه
محل رواج: همه جا - بی ادبی

 
۱۱
بالا
۰
پایین
لاس زدن کوتاه مدت. مثل لاس زدن با فروشنده لباس فروشی و بغل دستی تو تاکسی و... که تنها عایدی آن سرگرمی بوده و نتیجه جدی ای ندارد
منیر: شهینو نگاه چجوری داره با فروشنده حرف می زنه
ملیحه: بابا این کارشه لاس خشکه زدن...
نویسنده: ماه منیر
۲۵ دی ۱۳۹۲
لاس خشکه

 
۴
بالا
۳
پایین
لاس زدن با یک زنی که خیلی لونده
نداره
واژه های مرتبط: هرجایی همه جایی
نویسنده: رضافاطمی
۱۲ مرداد ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!