فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شهر زیارتی سیاحتی گاف الف
محل رواج: وقتی به گا میریییی!!!!!!!!!

 
۴
بالا
۲
پایین
در امدن جون! خسته شدن از چیزی
اووف 4 ساعت ریازی!!!!!!!!باید ی سر بریم شهر سیاحتی زیارتی گاف الف
واژه های مرتبط: شرکت جهانی اف یو سی کیfuck
نویسنده: uhxti
۳ دی ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!