فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

منوچهر

 
۵
بالا
۱
پایین
از دو بخش منو‌ ‍ به معنای بهشت و چهر که همان چهره باشد تشکیل شده
و به عبارتی به معنای صورت بهشتی یا فردی است که از بهشت آمده
اسم که دیگه مثال نمی خواد. چون خیلی اصرار می کنی:
منوچهر بیا اینجا
واژه های مرتبط: پریچهر فردوس بهشت
نویسنده: منوچهر 71
۲۸ آذر ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!