فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

لاس زدن
محل رواج: ایران

 
۱۳
بالا
۳
پایین
در واقع لاس زدن مجموعه ای از کارهایی است که شما آنها را به جنس مخالفتان اختصاص می دهید و در همان شرایط حاضر نیستید با همجنستان انجام دهید. حالا این کارها درجات متفاوتی دارد. از صحبت کردن و اس ام اس زدن و خندیدن و ... شروع می شود تا دست دادن و نیشگون گرفتن و حتی بغل کردن و کنار هم خوابیدن.

اختصاصا عمل سـ-کس را وارد این مقوله نمی کنم زیرا خواهید گفت درصورتی که همجنس گرا نباشید نمی توانید با همجنس خود سکس کنید. قبول! اما بغل گرفتن و خوابیدن می تواند دوستانه باشد. شما آقای محترم اگر دوست همجنست دلش گرفته باشد، بغلش نمی کنی؟ سرش را نمی گذاری روی شانه ات؟ دستش را نوازش نمی کنی؟ شما خانم عزیز اگر دوست همجنست تنهایی اش عود کرده باشد، کنارش نمی خوابی؟ توی آغوشت نمی گیری اش؟
خوب با دختره داشتی لاس میزدی ها
نویسنده: سعید5671
۱۲ آذر ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!