فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

لایک سرعتی
محل رواج: فیس بوک

 
۷
بالا
۰
پایین
یک نوع بیماری برای لایک کردن پستی در فیس بوک، بدون درنگ
به طوری که در برخی موارد. زمان پست شدن مطلب و لایک سرعتی آن در حد صدم ثانیه است.
این بیماری در معتادان فیس بوکی و لایک دوستان شایع است.
دلیل این کار هم، اصل ساده "لایک، لایک می آره" است
- عجب لایک سرعتی! هنوز جوهر عکسِ خشک نشده بود، لایکش کرد!
واژه های مرتبط: لایک لایک مرام فریبرز
نویسنده: فری برز
۱۱ آذر ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!