فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

تُخُل پُخُل کردن
محل رواج: مشهد

 
۴
بالا
۰
پایین
بالا کشیدن پولی یا چیزی!
-چرا بودجه کم اومده؟!!
-معلومه دیگه! این رییس جدیده همه رو تخل پخل می کنه!

-دو دقیقه نبودما! همه ی خوراکیها رو تخل پخل کردی؟!!
واژه های مرتبط: خوردن
نویسنده: رسا
۱۰ آذر ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!