فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شاخ در آوردن

 
۴
بالا
۰
پایین
بسیار تعجب کردن - به‌شدت تعجب کردن
- دروغهایی می‌گه (می‌گوید) که آدم شاخ درمی‌آره!
(از بس دروغ‌هایش بزرگ هستند، آدم به شدت تعجب می‌کند)

- دروغ‌های شاخ‌دار می‌گه! (دروغ‌های آشکار)
واژه های مرتبط: تعجب کردن
نویسنده: جواد۲۰
۱۰ آذر ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!