فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

تازه به دوران رسیده

 
۵
بالا
۵
پایین
به کس یا کسانی گفته میشود که سعی می کنند ظاهرا خودشان را با تجدد و مد گرایی همگام کنند و حتی الامکان با تکنولوژی در تقابل باشند ولی از ظاهر و رفتارشان واضح است که به قول معروف بی کلاس و دهاتی هستد و سعی می کنند با این کار ها خودشان را با مثل بقیه کنند.
علی مردو رو تو بانک دیدی چه بنزی سوار شده بود اونوقت سواد نداشت بشماره؟ اره دیگه از قیافش معلوم بود ااز این تازه به دوران رسیده هاست.
واژه های مرتبط: گوسفند فروش تا دیروز
نویسنده: amir kh
۱۰ آذر ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!