فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

خیمه زدن
محل رواج: نهران

 
۴
بالا
۱
پایین
اشاره دارد ب بی حالی و خود را در جایی ولو کردن
رجوع شود ب معنی لش کردن
استاد وسط درس: خیمه نزن شازده
شاگرد:آقا ببخشید خسته بودم
واژه های مرتبط: لش کردن
نویسنده: amir2r
۲۵ آبان ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!