فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کمبود
محل رواج: تو کل کل

 
۷
بالا
۱
پایین
یعنی یکی که شر و ور زیاد میگه بش میگن کمبود داره!
یا وقتی کم میاره چیزای بیربط میگه اینو بهش میگن!
حاجی کمبود داریا شفامفا:|
واژه های مرتبط: شفامفا کلکس
نویسنده: MARSHALL
۱۳ آبان ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!