فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

خایه فنگ کردن

 
۵
بالا
۰
پایین
خایه فنگ از اصلاحات برساخته فرهنگ و زندگی روزمره است.. وقتی در ترتیبات نظامی پاها یا دستها را به نشانه احترام توام با ترس از مافوق بهم می چسبانند، بی آنکه مشهود باشد در سطحی ناپیداتر، و البته از شدت ترس، خایه هم بدون اراده جفت می شود!
نشان از اوج ترس دارد. البته خود این اصطلاح عمیقا جنسیتی است. یعنی قادر است ترس را در مردان ایضاح کتد. از طرفی این را هم در نظر داشته باشید که وقتی مردانگی با بیضه سنجیده می شود خب مرد ترسو هم " بی خایه " تعبیر می شود.
.
واژه های مرتبط: بی خایه
نویسنده: جهت اطلاع
۸ خرداد ۱۳۹۴
خایه فنگ کردن

 
۵
بالا
۴
پایین
ترسیدن و در بهت شدید فرو رفتن
داشتم از چراغ قرمز رد می شدم که پلیس و دیدم و خایه فنگ شدم
واژه های مرتبط: ریدن
نویسنده: شش
۲۵ مهر ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!