فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

تو روحش

 
۴
بالا
۲
پایین
به معنی خیلی کف کردن مثبت یا منفی، بطورخلاصه وقتی تحت تاثیر کار کسی قرارمیگیریم میگیم تو روحش!
1.بادختره رفتم بیرون کلی خرج رو دستم گذاشت توروحش!(جنبه منفی)
2.نامرد ببین چه جوری کیفمو زد ای تو روحش!(جنبه مخرب)
3.ایفون عجب گوشیهایی میزنه توروحش!(جنبه مثبت)
واژه های مرتبط: نادخ عن کف
۱۴ مهر ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!