فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

ما تحت

 
۵
بالا
۰
پایین
با ادبانه باسن!!
كون....!!
اگر بخوای با ادبانه بگی: ماتحتم سوخت!!یعنی كونم سوخت ،ضایع شدم
مثال 2:از هم گستگی سلولهای تحتانی یا ماتحت،یعنی گشادی
واژه های مرتبط: باسن كون
نویسنده: sisi ja
۱۰ مهر ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!