فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

خود عن پنداری

 
۵
بالا
۰
پایین
مغرور، فریفته شده، غره شده، کسی که خود را برتر از دیگران می‏داند و بر این باور است که عقل کل بوده یا محل اجماع همه فضایل و برتری هاست، از دماغ فیل افتاده سابق
دختره خود عن پندار نوشته هرکی عکس های من رو لایک نکنه، مشکل فهم و شعوذ دار.

+ من با این شهرستانی های واسه شام سر یک میز نمیام
- وقتشه خود عن پنداری رو بذاری کنار
نویسنده: طلاچه
۲۸ شهریور ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!