فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

تخم کوچیکه
محل رواج: جنوب خوزستان

 
۲۰
بالا
۰
پایین
آخرین فرزند مذکر خانواده _ پسر ته تغاری
غیییییییژ.....صدای دسی کشیدن تو خیابون اصلی محله...
کاظم آقا: چی شده آقا ناصر؟ دلم ریخت ،تصادوف شده؟
آقا ناصر:چیزی نیس، تخم کوچیکه پرویزه ...داره با ماشین باباش قر میده!
واژه های مرتبط: ته تغاری
نویسنده: شنگول بی دل
۲۰ شهریور ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!