فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

لاغر بودن
محل رواج: جنوب خوزستان

 
۲۴
بالا
۰
پایین
تسلط کافی نداشتن بر روی موضوعی_
در زمینه ای ،کمی ضعیف میزنه.
متضاد توپ _برخلاف تپل
بم ریاضی میرسونی ؟ (سر جلسه تقلبی بم میرسونی)؟
_ یه چی میگی ها! من خودم ریاضیم لاغره!

به انگلیسی بش چی میگن؟
_نمی دونم والا
تو هم که مثل من زبانت، لاغره!
واژه های مرتبط: ضعیف کم توان
نویسنده: شنگول بی دل
۱۸ شهریور ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!