فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

ما رو باش با کی اومدیم سینزده به در!
محل رواج: در حالت ناامیدی از یک دوست

 
۲۶
بالا
۰
پایین
به دوستی که در جمع می آید اما درک موقعیت نمیکند و قلبا" با محفل همراهی نمیکند،داشتن این دوست نادان اگر مثل دوستی خاله خرسه ضرر نداشته باشد، منفعت و خیری هم نداره، در مواقعی که روی او حساب باز کرده اید و به او گمان نیک داشته اما او با کمال بی تفاوتی ولامبالاتی ،باعث دلسردی شما بشود، با لحن غم انگیز جان گدازی این جمله ادا میشود:
ما رو باش با کی اومدیم سیزده به در!
شخصی دوستش را به سینما دعوت کرده اما آن دوست از اول تا آخر فیلم با مبایلش صحبت کند و او را به تخم مرغ چپش هم حساب نکند
_در منزل مجردی
خوشباور:بلنشو نهار رو آماده کردم بلند شو دوتا قاشق بشور،گشادی نکن
کالیبر بالا : حال ندارم به خدا، خودت برو بشور بیار دیگه!
خوشباور،خسته زیر لب میگوید: ما رو باش با کی اومدیم سیزده به در!
نویسنده: بی دل
۱۶ شهریور ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!