فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شِرتی شَپَکی
محل رواج: شیراز و فقط شیراز

 
۵
بالا
۰
پایین
بهم ریخته
در هم و بر هم
بی نظم و انضباط

به آدم بی نظم و به ویژه فردی که به لحاظ ظاهری نامرتب است گفته می‌شود.
- مرتیکه ی شرتی شپکی شناسنامشه گم کِرده...

- دختره‌ی شِرتی شَپَکی تا لنگ ظهر کپیده چیاشم جمع نمی کنه...!!!
نویسنده: شیرازدوست
۷ شهریور ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!