فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سِس
محل رواج: دانشگاه شیراز

 
۷
بالا
۰
پایین
اتوماسیون آموزشی، پژوهشی دانشجویی دانشگاه شیراز را sess گویند که معنی‌ش
Shiraz university Education Support Subsystem است و در نشانی
sess.shirazu.ac.ir قرار دارد.

ممکن است نمره پشت در اتاق استاد یا در sess (سِس) اعلام شود.

یا غیبت دانشجویان در sess ثبت شود یا نشود... .

به طور خلاصه به جای اتوماسیون لفظ sess استفاده می‌شود که از اقتصاد زبانی لهجه‌ی شیرازی هم ناشی می‌شود.
- نمره رو زدن؟
- آره بابا! دیشب رو سِس بود!

- تاریخ امتحانا رو نداری؟
- برو از رو سِس بردار

- با این استاده درس نگیر!
- چرا؟
- میگن از جلسه اول غیبتا رو تو sess وراد می‌کنه!!!
* توضیح این که اگر غیبت در سِس وارد شود و بیش از سه تا شود، نمره‌ی دانشجو صفر می‌شود!
واژه های مرتبط: میرزا میرزو
نویسنده: دانشجو شیراز
۷ شهریور ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!