فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سکوت کردن
محل رواج: همه جا- برای امتیاز گیری در اتاق 208 خوابگاه

 
۱
بالا
۱
پایین
1: حرف نزدن 2: اعتراف نکردن 3: سکوت گاهی به معنای اعتراض است. 4: معروف است که سکوت علامت رضاست ( احتمالن در گذشته هنگامی که برای دختری خواستگار می آمده و او راضی بوده و از سر شرم به طور مستقیم جواب بله را نمی داده به طور ضمنی از سکوت او معلوم می شده که جواب او مثبت است)
5: در میان جمع هایی که اصطلاحن تیکه انداختن به هم دیگر امتیاز دارد، وقتی کسی تیکه ای دندان شکن می خورد، از او سوال می کنند: جواب می دی یا 5 امتیاز سکوتو می گیری؟
آخیش چقد ور می زنه! بالاخره سکوت کرد!

گفت دزدی کار کی بوده؟ نه کلن سکوت کرده!

سکوت اگر نشانه رضا بود چگونه باور نکنم سکوت گویای تو را؟

مشکاتیان کار جدید نداده؟ نه چند ساله سکوت کرده.

1: من که . . .
2: از سگ کم ترم!
1: نه! بیش تر! از تو کمترم!!!!
خطاب به دو: جواب می دی یا پنج امتیاز سکوتو می گیری؟!
نویسنده: بردیا
۲ شهریور ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!