فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

طرف

 
۲
بالا
۰
پایین
1: سمت، سو، سی، رو.
2: هرگاه به طور ضمنی قصد خطاب یا اشاره باشد از این کلمه استفاده می شود.
دو طرف اش رو رنگ زدی؟ نه فقط همون طرف که رو به آفتاب بود.


چطوری طرف؟!
ببین طرف! بیا حساب ما رو صاف کن این قد نپیچون ما رو.

طرفُ نگا! چه عشوه ای می آد!
واژه های مرتبط: یارو حاجی
نویسنده: بردیا
۲ شهریور ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!