فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شپرز
محل رواج: کردستان. سنندج و اطراف

 
۲
بالا
۱
پایین
شپرز به معنای درهم برهم، نامرتب، قاطی و آشفته است اما بار معنای آن به گونه ای است که همه موارد فوق الذکر را دربر میگیرد.
به عنوان صفت در خطاب کردن کسی نیز بکار میرود.
شپرزی از سر وروم میباره
اوهوی شپرز نمیای بریم یه دوری بزنیم؟
واژه های مرتبط: شلخته.
نویسنده: مادی زند
۲۵ مرداد ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!