فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

عشق است
محل رواج: در میان عشق است ها

 
۴
بالا
۱
پایین
به انسان های غیر متعارف و عشق لاتی بودن میگن. این دسته از انسان ها از دید دیگر افراد نرمال نیستند و رفتار های عجیبی دارن همچنین لهن حرف زدن و آرایش دستوری کلامشون متفاوته.
* - اصغر : سامعلیک داااش. چشو چاله مایییییی
-اکبر :سلام. قربان شما
-علی به اکبر: این رفیقت عجب عشق استیه ها !

*-محسن : حاجی گردن بندم ردیفه؟؟
-رضا: عشق است خان این چیه انداختی گردنت؟

*-حسین : برم بزنم بپاچه رو دیوار؟؟
-فرهاد : بیا بریم عشق است بازی در نیار
واژه های مرتبط: عشق باز
نویسنده: کاریکلماتور
۱۰ مرداد ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!