فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کند نشستن ندارم
محل رواج: خوزستان

 
۳
بالا
۰
پایین
اینقدر که نشستم استخوانهای باسنم درد میکنند ....و تاب نشستن ندارم
یه بالشت بیار دراز بکشم نمیتونم بشینم(کند نشستن ندارم)
واژه های مرتبط: خسته ام
نویسنده: صدف محمدی
۹ مرداد ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!