فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

لته لیته شدن

 
۶
بالا
۳
پایین
در زیر كار و دوشوارى هاى زیاد له شدن. از حجم كار زیاد پاره پوره شدن.
سینا: پروژه درس برنامه نویسى رو زدى؟
عماد: آره بابا، لته لیته شدم تا تونستم جواب بگیرم.
واژه های مرتبط: پاره پوره له
نویسنده: ممد فشفشه
۷ مرداد ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!