فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سراج
محل رواج: کل گندهامیشناسن

 
۴
بالا
۵
پایین
محله ای درشرق تهران است که گنده های لات تهران اون جاجمعن
حسن:میای بریم سراج دعوا
تقی:بچه شدی جرت میدن
واژه های مرتبط: گنده لات.خاک سفید
نویسنده: zedbazi
۲۷ تیر ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!