فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

صف مرده خوری
محل رواج: سلف خوابگاه دانشگاه علم و صنعت

 
۸
بالا
۱
پایین
در سلف خوابگاه دانشجویانی که ژتون ندارند مشترک با دوستانشان غذا کوفت می کنند. به این عمل مرده خوری و به دانشجویان کوفت کننده غذا، مرده خور گویند! کار مرده خورها از کار مفت خورها (ر.ک صف مفت خوری) قبیح تر میباشد!!
اگه ژتون نداری بیا مرده خوری!
واژه های مرتبط: مفت خوری
نویسنده: ج رضا
۲۳ تیر ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!