فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

خلووک khelook
محل رواج: فردوس

 
۲
بالا
۱
پایین
در دعواها برای توهین به طرف مقابل بکار میرود به معنی آدم شل و ول و لمشت، کسی که آب دماغش همیشه آویزان باشد!!
در بگو مگو و دعوا برای تضعیف روحیه طرف مقابل: "برو خودتو جمع کن خلوک!" ، خلتو نمیتونی بالا بکشی خلوک!
واژه های مرتبط: لمشت
نویسنده: کثیف و چرک
۲۳ تیر ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!