فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

مث خری که تی تاب می خوره شدم!

 
۶
بالا
۰
پایین
یعنی خیلی خوشحال شدم
امروز مث خری که تی تاب می خوره شدم،آخه امتحانا تموم شد
واژه های مرتبط: ذوق مرگ شدم
نویسنده: سروناز
۱۷ تیر ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!