فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

خورزو خان دوبرره

 
۶
بالا
۱
پایین
شخصی خیالی که فرد متوهم(که معمولا" معتاد به مواد مخدر توهم زا می باشد)، به صحبت کردن یا حتی بحث و دعوا کردن با او می پردازد.
دیوانه شدی؟ داری با کی حرف می زنی؟ با خورزو خان؟؟؟!
واژه های مرتبط: خورزو خان
۱۷ تیر ۱۳۹۲
خورزو خان دوبرره

 
۴
بالا
۰
پایین
کلمه ای با کاربرد محاوره ای که از یک ی از شخصیت های خیالی فیلم طنز گرفته شده و یادآور توهم یک فرد است.
خوبی!؟ خورزو خان حالش چطوره؟
واژه های مرتبط: برره
۱۷ تیر ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!