فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سیروس

 
۹
بالا
۲
پایین
همان جواد است ولی حادتر
فردی چاق بد هیکل با چشمانی بادمی متمایل به طرفین گوشی بزرگ و لکنت زبان
توی مهمانی کسی خود را نقل مجلس کند
اولی: طرف خودشو سیروس کرده
واژه های مرتبط: جواد
نویسنده: جهرمی
۲۱ خرداد ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!