فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

جو گوز joo goz
محل رواج: مهاباد اردستان

 
۸
بالا
۳
پایین
واژه ای است که به شخسی حقیر و بی پول گفته میشود که خیلی فیس و چس داره و خودش رو دست بالا میگیره.
محمد:اصغر بریم کافی شاپ.
اصغر:با کی آخه باید دو سه نفر باشیم حال بده.
محمد:خوب میگیم میلاد هم بیاد
اصغر:آدم دیگه ای نبود،ولش کن بابا مرتیکه جو گوز رو.
واژه های مرتبط: بدبخت فیس و چس دار
نویسنده: محسن چریک
۳ خرداد ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!