فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

میس انداختن

 
۹
بالا
۱
پایین
عمل تماس گرفتن با موبایل کسی طوری که مخاطب پاسخ ندهد و شماره فرد تماس گیرنده در موبایل مخاطب ثبت شود.
اگه خواستی بیای یه میس بنداز.
واژه های مرتبط: زنگ زدن تماس گرفتن
نویسنده: کاماسوترا
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!