فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

تکست
محل رواج: دانشگاه صنعتی شریف

 
۶
بالا
۱
پایین
1) عبارت سردست کوتاه و جالب
2) برنامه بلند مدت
3) برنامه کوتاه مدت
4) اگر پیش از مصدر بیاید، مخاطب را به انجام مصدر دعوت می کند.
تاریخچه: این واژه اولین بار به وسیله پارسا و آبی مطرح شد و با تلاش آنها و دیگر اعضای اکیپشان به کمال رسید. امروزه این واژه به طور گسترده ای در بین دانشجویان شریف مورد استفاده قرار می گیرد.
تکستت رفاقت باشه جیگر
یا
اولی: تکستت چیه؟
دومی: اپلای جیگر
یا
اولی: تکستت چیه؟
دومی: سلف جیگر
واژه های مرتبط: جیگر تکست فهم تکست گو
نویسنده: کاسس
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
تکست
محل رواج: دانشگاه صنعتی شریف

 
۷
بالا
۳
پایین
1) عبارت سردست کوتاه و جالب
2) برنامه بلند مدت
3) برنامه کوتاه مدت
4) اگر پیش از مصدر بیاید، مخاطب را به انجام مصدر دعوت می کند.
تکستت رفاقت باشه جیگر
یا
اولی: تکستت چیه؟
دومی: اپلای جیگر
یا
اولی: تکستت چیه؟
دومی: سلف جیگر
واژه های مرتبط: جیگر تکست فهم تکست گو
نویسنده: کاسس
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!