فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

جیگر
محل رواج: دانشگاه صنعتی شریف، خوابگاه طرشت 3

 
۱۲
بالا
۱۲
پایین
تاریخچه : این واژه را اولین بار آرش خسروی از دانشجوهای ورودی 83 دانشگاه شریف استفاده کرد و بعد ها مجتبی پارسا و دوستانش آن را به کمال رساندند.

معنی : تو دل برو، رفیق صمیمی ، دوستی که مورد خطاب قرار می گیرد، از حروف ندا ...
نفر اول : خب چطوری تو جیگر؟!

نفر دوم : جیگرتو، چاکریم ...
نویسنده: جیگر
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!