فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوکس

 
۳
بالا
۱
پایین
دارای معنی دوپهلو.
باارزش-گران بها-شاخ
نادیده گرفتن-پوچ-
اولی:دفعه بعدببینمت لهت میکنم.
دومی:جوکس بابا.

جمشید:دیدی امیر گوشی جدیدخریده؟
رضا:اره پسرخیلی جوکسه.
واژه های مرتبط: مال خراب چرت ردیف.شاخ زرزر
نویسنده: بچه شهرستان
۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!